Program/Regulament

Regulament intern 2019

Cursurile se desfășoară în două schimburi: 8.00 – 12.00/12.00 – 18.00

Secretariat-Administrativ: 08.00 – 16.00

Program secretariat cu publicul:

Luni: 12.00 – 14.00;

Marti: 08.00 – 09.00

Joi: 08.00 – 09.00; 15.00 – 16.00

 

Biblioteca: 11.00 – 15.00

Cabinet medical: 08.00 – 15.30

Marti: 13.00 – 14.00

Miercuri: 08.00 – 09.00 ; 15.00 – 16.00

Scoala Gimnaziala „Liviu Rebreanu”

Aleea Barajul Rovinari nr.1

Sector 3 Bucuresti

Nr. 1756/12.09.2017

Aprobat in sedinta CA din  07.09.2017

 

REGULAMENT  INTERN

 

 

 1. DISPOZITII GENERALE

 

 • 1 Prezentul regulament contine norme si dispozitii prin care este reglementata activitatea in scoala, aplicandu-se salariatilor, elevilor si parintilor elevilor scolii.
 • 2 Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu:
 • Legea 1/2011, Legea Educatiei Nationale.
 • Legea nr.53/2003 actualizata 2015 (Codul Muncii)
 • Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015, Anexa /1.09.2016
 • Ordinul 4472/10.08.2016 ( statutul elevului)
 • 3 Nivelurile de invatamant existente in scoala sunt:
 • primar: clasele pregatitoare – IV
 • gimnazial: clasele V – VIII.
 • 4 Forma de invatamant organizata in scoala: invatamant de zi.
 • 5 Programul scolii este urmatorul:
 • Activitatea didactica se desfasoara in două schimburi: 8.00-12.00 (primar), 8.00-14.00 (gimnaziu, clasele a VIII-a) şi 12.00 – 18.00 (gimnaziu, clasele a V-a, a VI-a si a VII-a )
 • Biblioteca, compartimentul de secretariat – administrativ functioneaza dupa un program aprobat in C.A al unitatii dupa cum urmeaza:

Biblioteca:

Luni – vineri: 11.00 – 15.00 alternativ astfel :

In saptamanile anului scolar impare : luni, miercuri si vineri

In saptamanile anului scolar pare : marti si joi

 

Secretariat-administrativ:

Luni – vineri: 08.00 – 16.00

Program cu publicul secretariat:

Luni: 08.00 – 10.00

Marti: 14.00 – 16.00

Miercuri:  08.00 – 09.00; 15.00 – 16.00

Joi: 08,00 – 10,00; Eliberari situatii scolare: 14,00 – 16,00.

Cabinet medical:

Luni – vineri: 08.30 – 15.30

 • 6 Relatiile ierarhice si de colaborare se realizeaza conform organigramei scolii (Anexa 1).
 • 7 Conducerea scolii este realizata de Consiliul de Administratie, director, director adjunct. Pentru indeplinirea atributiilor ce-i revin, conducerea unitatii de invatamant se consulta, dupa caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, Organizatiile Sindicale, Consiliul Reprezentativ al Parintilor / Asociatia Parintilor, Consiliul scolar al elevilor, Autoritatile administratiei publice locale.
 • 8 Componenta si competentele Consiliului Profesoral sunt prevazute de Legea 1/2011 si in Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 23bis /12.01.2015 se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform fisei de incadrare a unitatii.
 • 9 Componenta si competentele Consiliului de Administratie sunt prevazute in Legea nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale si in Ordinul nr. 5115/2014, se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.
 • 10 In scoala functioneaza catedre/comisii metodice si comisii de lucru.
 • 11 Componenta si competentele catedrelor /comisiilor metodice sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 23 bis/12.01.2015 si se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.
 • 12 Componenta si competentele comisiilor de lucru sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015 si se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului de administratie.
 • 13 Fiecare membru ales al Consiliului de administratie va coordona activitatea a cel putin unei comisii/catedre metodice si a unei comisii de lucru. Directorul va coordona activitatea secretariatului si a serviciului de administratie, iar directorul adjunct va coordona activitatea bibliotecii. Activitatea comisiilor/catedrelor metodice si a comisiilor de lucru va fi urmarita de directiunea scolii, dupa o repartizare facuta de directorul scolii adusa la cunostinta salariatilor prin programul managerial.
 • 14 In scoala isi desfasoara activitatea comitetele de parinti ale claselor si Cosiliul Reprezentativ al Parintilor pe scoala.
 • 15 Componenta si atributiile comitetelor de parinti si a Comitetului consultativ sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015.

 

 1. DISPOZITII PENTRU SALARIATI
 • 16 Salariatii scolii au obligatia sa respecte prevederile contractului individual de munca si sa indeplineasca in cele mai bune conditii sarcinile prevazute in fisa individuala a postului, stabilite de responsabilul comisiei/catedrei metodice sau seful de compartiment si de responsabilul comisiei de lucru impreuna cu directorul scolii.
 • 17 Personalul scolii care realizeaza activitati suplimentare deosebite si care se regasesc in fisa individuala a postului, anexa la contractul individual de munca, beneficiaza de o premiere lunara, in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza criteriilor stabilite anual de Consiliul de administratie și in limita fondurilor existente.
 • 18 Personalul scolii raspunde disciplinar, conform prevederilor Legii nr.1/2011, (Legea Educatiei Nationale) si Legii nr.53/2003 (Codul Muncii), modificate si completate, pentru nerealizarea sarcinilor ce-i revin potrivit contractului individual de munca si incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiului scolii.
 • 19 Personalul scolii are obligatia sa respecte programul zilnic de activitate si sa anunte unitatea de invatamant prin orice mijloace si in cel mai scurt timp, atunci cand nu se poate prezenta la program. In termen de trei zile de la revenirea in unitate va inainta directiunii o cerere care va fi discutata, aprobata sau respinsa de Consiliul de administratie al scolii.
 • 20 Absentele nejustificate si intarzierile repetate de la program se sanctioneaza cu diminuarea corespunzatoare a drepturilor salariale, mergandu-se pana la desfacerea contractului de munca.
 • 21 Salariatilor scolii li se acorda anual un calificativ pentru activitatea desfasurata, conform prevederilor legale, pe baza propunerilor responsabililor comisiilor/catedrelor metodice sau sefilor de compartiment si membrilor Consiliului de administratie care coordoneaza comisiile de lucru. Raportul de autoevaluare intocmit de salariat va fi analizat de Consiliul de administratie, iar activitatea desfasurata va fi punctata, urmarindu- se realizarea indicatorilor de performanta din fisa de evaluare a postului si defalcarea punctajului stabilit in fiecare an scolar de Consiliul de administratie.
 • 23 La acordarea calificativelor anuale, Consiliul de Administratie va acorda o atentie deosebita indeplinirii de catre salariatii unitatii a urmatoarelor obligatii de serviciu: respectarea programului de munca, semnarea zilnica a condicii de prezenta, efectuarea serviciului pe scoala si prezenta la sedintele Consiliului profesoral si ale Consiliului de administratie sau la sedintele personalului didactic auxiliar si nedidactic.
 • Art 24 Comisia de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar intocmeste planul de masuri privind respectarea ordinii si disciplinei de catre elevi si stabileste atributiile profesorului de serviciu pe scoala (Anexa 2).

 

 • DISPOZITII PENTRU ELEVI
 • 24 Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile Ordinului 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 23 bis/12.01.2015 cu privire la elevi.
 • 25 Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament intern cu privire la comportamentul elevilor in scoala si in afara scolii.
 • 26 In conformitate cu prevederile art 32 din O.G nr.34/19.03.2008 si art.3, pct.11 din Legea 61/1991, apelarea nejustificata a numarului de telefon 112, ca numar unic pentru apelul de urgenta, accesibil in toate retelele de telefonie, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, iar daca fapta a avut urmarile prevazute de Codul Penal se considera infractiune si se pedepseste conform OUG nr. 141/2001.
 • Art.27  Obligatiile elevilor:
 1. Prezenta elevilor in curtea scolii este obligatorie cu 10 minute inaintea inceperii orelor de curs.
 2. Accesul in scoala si intrarea in salile de clasa se vor face din careu, in coloana, in ordinea claselor (de la clasa pregatitoare A pana la ultima clasa a VIII-a ) sub supravegherea cadrelor didactice de serviciu, iar invatatorii vor insoti elevii claselor primare. Accesul in scoala si intrarea in salile de clasa se vor face fara careu in caz de vreme nefavorabila (ploaie, furtuna, ger, etc.).
 3. Circulatia elevilor in scoala se va face numai pe scara elevilor, cu exceptia elevilor care trebuie sa evacueze cladirea (caz de calamitate: cutremur, incendiu etc.) a elevilor cu dificultati fizice si a elevilor de serviciu pe scoala, care vor putea circula si pe scara cadrelor didactice.
 4. Se interzice elevilor parasirea curtii in timpul programului scolar daca nu sunt insotiti de parinti sau cadre didactice.
 5. Dupa intrarea in interiorul scolii elevii sunt obligati sa respecte orarul si disciplina in timpul orelor si al pauzelor.
 6. In cazul in care elevii distrug/deterioreaza bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant, vor plati bunul distrus sau il vor repara, sumele necesare fiind stabilite de administratia scolii. In acest sens, administratia va instiinta prin adresa scrisa dirigintele, iar acesta va instiinta parintele, care in termen de 5 zile va remedia prejudiciul adus scolii.
 7. Se interzice introducerea in scoala a aparatelor de radio, casetoafoanelor, magnetofoanelor, casetelor audio-video si a unor materiale grafice si vizuale cu un continut obscen, precum si a bauturilor alcoolice, a tigarilor, drogurilor, petardelor, spray- urilor paralizante, obiectelor contondente si ascutite, cartilor de joc si a altor materiale pentru practicarea jocurilor de noroc.
 8. Elevii au obligatia de a folosi in toate imprejurarile limba literara si obligatia de a nu folosi un limbaj licentios.
 9. Este interzisa alergarea pe coridoare, chiuitul sau fluieratul, cataratul pe mobilier sau pe ferestre.
 10. La ora de educatie fizica elevii vor iesi din sala de clasa in curtea scolii si apoi vor intra in scoala si in sala de clasa numai in prezenta profesorului de educatie fizica.
 11. Elevii de serviciu pe clasa se preocupa de ordinea si disciplina in sala de clasa si de aerisirea acesteia in fiecare pauza.
 1. Fiecare elev are obligatia de a mentine permanent curatenia la locul de munca.
 1. Echipa de serviciu pe scoala formata din 2 elevi efectueaza serviciul doar in timpul pauzelor; ei nu au voie sa paraseasca postul decat cu invoirea cadrului didactic de serviciu pe scoala sau a conducerii scolii.
 2. In familie, in scoala si in societate elevii trebuie sa dea dovada de modestie, cinste, sinceritate si responsabilitate pentru faptele proprii si ale colectivului  din care fac parte, sa contribuie la imbunatatirea prestigiului scolii.
 • 28 Toti elevii sunt obligati sa poarte uniforma scolii, exceptiile fiind aprobate de Consiliul de administratie al scolii. In acest caz, imbracamintea elevilor va fi urmatoarea:
  • fusta pana la genunchi sau pana la jumatatea gambei sau pantalon lung de culoare uni (bleumarin, negru), nemulate pe corp, cu croiala clasica;
  • bluze sau camasi de culoare alba, fara imprimeuri sau aplicatii (paiete, strasuri ,capse, etc ) fara decolteuri mari, care nu sunt mulate pe corp si care acopera talia;
  • sarafan uni ( bleumarin, negru), cu aceleasi caracteristici precizate la fusta
  • pulovere sau sacouri (albe, bleumarin, gri, negre);
 • 29 Tinuta elevilor se va incadra in urmatoarele cerinte:
  • Parul baietilor va fi tuns scurt (2-5 cm) iar parul fetelor va fi legat in coada daca este lung, fara suvite, nevopsit, nedecolorat, fara permanent sau gel.
  • Unghiile vor fi scurte si fara oja;
  • Incaltamintea nu va fi in culori stridente sau cu toc;

Sunt interzise: tatuajele si bijuteriile.

 • 30 Zilnic elevii vor fi controlati la inceperea programului, iar in cazul in care tinuta este neconforma cu prevederile Regulamentului intern vor fi consemnati in caietul de disciplina al scolii, iar la trei abateri, urmand a se aplica sanctiuni conform Regulamentului Intern.
 • 31 Indatoririle elevilor sunt: respectarea tinutei, pastrarea bunurilor institutiei si a relatiilor interumane civilizate si sunt prevazute de Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant nr. 1755/12.09.2017 aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 07.09.2017.

Abaterile elevilor prevazute de Regulamentul scolar si detaliate de Regulamentul intern sunt raportate dirigintelui, care va anunta tutorele legal. Sanctiunile se aplica gradual, in functie de gravitatea abaterii si sunt comunicate tutorelui legal, care are obligatia de a semna de luare la cunostinta.

Sanctiunile prevazute in Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant nr. 1755/12.09.2017 aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 07.09.2017 vor fi propuse in Consiliul profesoral al scolii, de catre diriginte/invatator sau directiune, in urma consultarii Consiliului clasei care vor tine cont de gravitatea abaterii si vor fi aplicate de diriginte/invatator sau directiune, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant; in cazul eliminarii de la cursuri, Consiliul profesoral va fixa perioada eliminarii si tipul de activitate pe care o va desfasura elevul in interiorul scolii.

Sanctiunile aplicate elevilor,  prevazute in  Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant sunt aduse la cunostinta parintilor, acestia fiind convocati de catre invatator/diriginte pentru a semna de luare la cunostinta.

 1. Observatie individuaoa se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • intarzierea repetata la programul scolar;
 • nerespectarea sarcinilor ca elev de serviciu pe clasa sau pe scoala;
 • stingerea luminii pe holuri, in sala de clasa, grupuri sanitare, scari fara motiv;
 • alergarea in clasa, pe holuri sau pe scari;
 • nerespectarea curateniei in banca, in sala de clasa, in laborator sau in sala de sport;
 • absenta carnetului de note;
 • utilizarea necorespunzatoare a manualelor scolare si nerestituirea acestora in stare buna la sfarsitul anului scolar;
 • nerestituirea in termen a cartilor imprumutate de la biblioteca scolii sau neglijenta pastrare a acestora;
  1. Averstisment in fata clasei/Consiliului Profesoral/Consiliului Clasei se acorda pentru urmatoarele abateri:

folosirea unui limbaj obscen sau jignitor cu colegii, personalul scolii si alte persoane;

 • nerespectarea tinutei vestimentare prevazuta de Regulamentul intern;
 • joaca cu mingea sau cu alte obiecte in sala de clasa si pe holuri, murdarirea si/sau udarea peretilor si pardoselii salilor de clasa, pe holuri si pe fatada scolii;
 • deranjarea orelor de curs si pauzelor prin tipete, fluieraturi si alte zgomote;
 • neprezentarea carnetului de note la solicitarea invatatorului/dirigintelui, profesorilor clasei sau directiunii scolii;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “observatie”;
 • blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant sau impiedicarea, sub orice forma, a liberei circulatii in spatiile comune;
  1. Mustrare scrisa se acorda pentru urmatoarele abateri:

     –   sanctiune stabilita de C.P la propunerea consiliului clasei,

–  sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, sau diminuarea calificativului la clasele primare, se acorda pentru urmatoarele abateri:

 • parasirea curtii scolii in timpul programului, daca nu sunt insotiti de parinti ori cadre didactice sau daca nu exista acordul conducerii scolii;
 • introducerea in scoala a unor aparate audio-video, a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc (carti de joc, zaruri,etc);
 • Neinchiderea telefoanelor mobile in timpul orelor.
 • catararea pe mobilier, ferestre si balustrade;
 • utilizarea telefoanelor mobile sau a altor aparate care nu fac parte din materialul didactic al scolii in timpul orelor de curs si in pauze;
 • atitudine sau comportament provocator fata de elevi, cadre didactice, personalul scolii (semne obscene, manifestari necuviincioase, etc);
 • introducerea in scoala a unor materiale vizuale cu caracter obscen sau pornografic, de promovare a violentei, urei de rasa sau jignitoare la adresa cultelor;
 • distrugerea mobilierului sau a altor bunuri ale scolii din salile de clasa, baza sportiva, laboratoare si cabinete;
  1. Retragerea temporara (semestriala) sau definitiva a bursei
 • sanctiune stabilita de C.P la propunerea consiliului clasei,
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • deteriorarea cu intentie a mobilierului scolii, a instalatiilor electrice si sanitare sau a altor dotari (usi, ferestre, panouri, extinctoare, etc), precum si murdarirea prin desene sau inscriptii a bancilor, peretilor interiori sau exteriori, garduri,etc;
 • agresivitatea in limbaj si comportament fata de elevi, cadre didactice si personalul scolii;
 • solicitarea prezentei in preajma scolii sau in scoala a unor persoane straine, cu scopul intimidarii sau agresarii unor elevi, cadre didactice ori a personalului scolii;
 • insusirea unor obiecte sau bani de la elevi, cadre didactice sau personalul scolii, precum si constrangerea altor elevi de a ceda alimente, bunuri sau bani;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “mustrare scrisa”;
  1. Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile;inlocuirea activitatilor obisnuite ale elevului cu un alt tip de activitate desfasurata in sala de lectura(art.152);
 • sanctiune stabilita de C.P;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • apelarea nejustificata a numarului de telefon 112 sau alertarea sub orice forma, nejustificata a unor institutii sau persoane cu scopul de a produce panica sau a perturba activitatea scolara sau linistea publica;
 • introducerea si/sau detinerea in scoala a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc sau cu continut obscen, rasist sau imoral, a tigarilor, a bauturilor alcoolice, a substantelor toxice, inflamabile, explozive sau care pot pune in pericol sanatatea sau integritatea corporala;
  1. Mutarea disciplinara la o clasa paralela din unitatea de invatamant
 • sanctiune stabilita de C.P;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • folosirea obiectelor contondente, a armelor albe sau cu munitie sau a altor instrumente in vedera amenintarii elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii;
 • savarsirea unor abateri grave sesizate scolii de catre organele de ordine sau alti factori;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu ‘’eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile’’;
  1. Mutarea disciplinara la o clasa paralela din alta unitate de invatamant
 • sanctiune propusa de Consiliul Clasei si aprobata de C.P ;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • aducerea si difuzarea in scoala a unor materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, intoleranta si comportamentul agresiv sau imoral;
 • orzanizarea si participarea la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea procesului de invatamant;
 • distrugerea unor documente scolare;
 • introducerea in scoala unor obiecte contondente, a armelor albe sau cu munitie, a altor instrumente sau obiecte in vederea producerii de leziuni elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii;
 • consumarea in perimetrul scolii si in afara acesteia a drogurilor, a bauturilor alcoolice, a tigarilor si participarea la jocurile de noroc;
 • postarea pe Internet a unor imagini filmate in scoala cu telefonul mobil sau alte aparate sau a unor texte care contribuie la defaimarea imaginii scolii.

Nota la purtare, acordata corespunzator sanctiunii primite, poate fi scazuta cu unul, doua sau mai multe puncte pentru absente nemotivate conform prevederilor art.161 din ROFUIP aprobat prin Ordinul 5115/2014.

 • 32 Recompense: elevii care obtin rezultate remarcabile in activitate scolara si extrascolara pot primi urmatoarele recompense:
 • Evidentiere in fata colegilor clasei;
 • Evidentiere, de catre director in fata colegilor din scoala si in fata C.P;
 • Comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor in care se mentioneaza faptele deosebite pentru care elevul a fost evidentiat;
 • Burse de merit si de performanta pentru elevii de la cursurile frecventate in invatamantul preuniversitar. de stat;
 • Alte stimulente acordate din venituri proprii sau sponsorizari;
 • Recomandare pentru trimiterea in excursii si/sau tabere tematice;
 • Premiul de onoare al unitatii.
 • (I) Premiul de onoare se acorda:
 1. la sfarsitul clasei a VIII- a pentru elevii care au obtinut media generala 10 in fiecare an scolar din ciclul gimnazial;
 2. elevilor din clasele pregatitoare – IV care au obtinut calificative „foarte bine” la toate disciplinele de invatamant si cel putin un rezultat maxim la concursuri sau olimpiade scolare;
 3. elevilor sau colectivelor de elevi care obtin premii la faza nationala sau internationala a concursurilor sau olimpiadelor scolare;

Premiul de onoare consta in: carte scolara, diploma, medalie si daca este posibil si o recompensa materiala.

(II) La nivelul scolii se acorda urmatoarele diplome:

 1. diploma pentru elevii din clasele P – IV care au obtinut calificative „foarte bine” la toate disciplinele de invatamant si “foarte bine” si “bine” pe discipline;
 2. diploma pentru elevii din clasele I – VIII care s- au evidentiat la concursuri sau olimpiade scolare.
 • 33 In clasa pregatitoare vor fi scolarizati cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, copiii care au domiciliul in aria de cuprindere a Scolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu”. Pot fi inscrisi in limita locurilor disponibile si elevii care au domiciliul in afara ariei de cuprindere a unitatii de invatamant, cu aprobarea Consiliului de Administratie, conform criteriilor stabilite, in urmatoarea ordine:
 1. Frecventarea gradinitelor cu care scoala are incheiate parteneriate de colaborare;
 2. Locul de munca al unuia dintre parinti in apropierea scolii;
 • Optiunea de a studia lb. germana
 1. Copii ai caror bunici au domiciliul in circumscriptia scolara;
 2. Absolvirea unitatii scolare de catre unul dintre parinti
 • 34 Transferul elevilor de la o unitate la alta se aproba la sfarsitul anului scolar pentru anul scolar urmator si in vacantele intersemestriale pentru anul scolar in curs, de catre Consiliul de administratie al scolii, cu acordul scris al ambilor parinti. In situatii de urgenta determinate de schimbarea domiciliului intr- o alta localitate sau dintr- o alta circa in circa scolii si/sau pe motiv medical, etc. transferul va fi dat de conducerea scolii si va fi aprobat de Consiliul de administratie, chiar si pe perioada cursurilor.
 • 35 Transferul elevilor in cadrul unitatii se aproba de conducerea unitatii in limita efectivului aprobat la clasa.
 • 36 La nivelul unitatii se constituie Consiliul elevilor. Componenta sa este prevazuta de iar competentele sale sunt prevazute prin regulament propriu, parte integranta a prezentului Regulament intern (anexa 3).

 

 1. DISPOZITII FINALE
 • 37 Parasirea unitatii de invatamant de catre elevi in timpul programului scolar, se va face doar de parinte/tutore legal .
 • 38
 1. Accesul parintilor in incinta unitatii de invatamant este permis doar in vederea participarii la sedintele organizate la nivelul clasei sau al scolii, in timpul programului de lucru cu publicul desfasurat de secretariat si directiunea scolii,  in cadrul consultatiilor stabilite cu dirigintii si invatatorii claselor, la invitatia cadrelor didactice sau directiunii scolii. In cazurile medicale cu documente justificative, este permisa insotirea elevului la clasa.
 2. Invatatorul insoteste elevii clasei in spatiul rezervat preluarii acestora de catre parinti/tutori;
 3. Cadrul didactic ramane pana cand se asigura ca toti elevii au fost preluati de care parinti/tutori;
 4. Daca din diferite motive elevii nu au fost preluati de catre parinti/tutori, invatatorul are obligatia, conform Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant sa- i insoteasca in sala de clasa, urmand sa instiinteze parintele/tutorele.
 • 39 Accesul parintilor elevilor in scoala este permis in afara situatiilor prevazute la art.38, doar in situatii de urgenta (imbolnavirea accidentarea elevilor sau a unui membru al familiei, etc.), cu instiintarea conducerii scolii de catre acestia.
 • 40 Accesul persoanelor straine in scoala este reglementat de Consiliul de administratie prin Planul de paza al unitatii. Personalul scolii cu atributii in acest sens (paznici, portar) este sprijinit de catre agentii de paza, jandarmi sau gardieni, in conformitate cu prevederile legale.
 • 41 Parintii sau persoanele straine care intra in scoala, in situatiile prevazute la art. 38-40, vor respecta programul scolii si nu vor deranja procesul de invatamant. In caz contrar, cei vinovati vor suporta rigorile legii.
 • 42 Programul consultatiilor cu dirigintii/invatatorii claselor, programul audientelor la directiunea scolii, programul secretariatului, bibliotecii si serviciului administrativ sunt afisate la avizierul scolii.
 • 43 In curtea scolii este permis accesul masinii de gunoi si a cea care aprovizioneaza scoala cu lapte si corn.
 • 44 Mobilierul sponsorizat sau donat de catre parinti va intra in gestiunea scolii si va ramane in sala de clasa. Destinatia acestuia poate fi schimbata doar cu acordul Consiliului de administratie.
 • 45 Pauza de masa a salariatilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in conditiile legii si va fi comunicata, in scris, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic. In timpul pauzei de masa, salariatii unitatii nu vor parasi locul de munca stabilit conform fisei postului.
 • 46 In perioada septembrie-octombrie a anului scolar, daca nu se prevede altfel si daca este cazul, vor fi aduse completari sau modificari la Regulamentul intern al scolii, cu avizul Consiliului profesoral si aprobarea Consiliului de administratie in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Noile completari sau modificari facute in Regulamentul intern vor fi aduse la cunostinta elevilor si parintilor acestora in timp de o luna de la aprobarea lor de catre Consiliul de administratie al scolii. In acelasi interval de timp, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic va fi instiintat in scris.
 • 47 Toate sălile de clasă, holurile şi incinta şcolii sunt monitorizate video.
 • 48 Regulamentul intern al scolii intra in vigoare dupa avizarea lui de catre Consiliul profesoral si aprobarea lui de catre Consiliul de administratie al scolii.

Director,                                                                                     Director adjunct,

Prof. Nicula Augustina-Maria                              Prof. Inv. Primar Nagy Nicoleta Gratiela

 

 

Anexa 1

ORGANIGRAMA

Scoala Gimnaziala „Liviu Rebreanu”

  orga

Director,

prof. Nicula Augustina-Maria

Anexa 2

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE SCOALA

 1. Serviciul pe Scoala se desfasoara conform programului afisat in cancelaria cadrelor didactice si la avizierul “Comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar” de la intrare in unitatea de invatamant, pe baza Regulamentului de ordine interioara avizat de Consiliul  Profesoral si aprobat de Consiliul de Administratie al scolii.
 2. Profesorul de serviciu de la parter supravegheaza intrarea/iesirea elevilor in/din scoala.
 3. Profesorul de serviciu de la etajul I asigura securitatea cataloagelor si condicii de prezenta a cadrelor didactice dupa fiecare pauza, iar la terminarea orelor numara cataloagelor, incuie fisetul si preda cheia directorului scolii. Invita colegii din cancelarie sa semneze condica si sa mearga la ore dupa ce se suna.
 4. In pauze, profesorul de serviciu supravegheaza coridoarele, verifica modul in care isi indeplinesc sarcinile elevii de serviciu din clase, intervin pentru prevenirea actelor de indisciplina si pentru pastrarea curateniei.
 5. In pauze, invatatorii au obligatia de a organiza activitati recreative si jocuri cu copiii si de a supraveghea activitatile de igiena ale elevilor clasei.
 6. Profesorul de serviciu verifica prezenta profesorilor si invatatorilor si semnaleaza conducerii absenţa acestora.
 7. Colaboreaza cu administratorul si personalul de ingrijire si intretinere al scolii pentru mentinerea curateniei, semnaland eventualele nereguli.
 8. In rezolvarea unor situatii conflictuale intre elevi, a unor accidente sau incidente in pauze sau in timpul orelor, profesorul de serviciu colaboreaza cu dirigintii claselor cu personalul didactic si nedidactic al scolii si cu agentii de paza.
 9. Evenimentele deosebite sunt aduse la cunostinta directorului, sunt consemnate in caietul de disciplina pe scoala si sunt discutate cu dirigintii sau celelalte cadre didactice.
 10. In cazul absentei directorului din scoala, profesorul de serviciu preia atributiile acestuia privind respectarea ordinii si disciplinei in scoala.

In relatiile cu elevii, cu personalul didactic si nedidactic al scolii, cu celelalte persoane din afara scolii, profesorul de serviciu are datoria de a avea o atitudine calma, binevoietoare dar ferma, de a adopta un comportament si un limbaj politicos.

Director,

prof. Nicula Augustina-Maria

 

 Anexa 3

CONSILIUL  ELEVILOR

REGULAMENT

 

 1. Consiliul Elevilor se constituie la nivelul scolii si este alcatuit din cate un reprezentant al elevilor de la fiecare clasa, ales democratic de respectivul colectiv colectiv scolar, in primele 20 de zile de la inceputu anului de invatamant.
 2. Activitatea Consiliului Elevilor este reglementata de regulamentul propriu de functionare, parte componenta a Regulamentului de ordine interioara a scolii.
 3. Consiliul Elevilor promoveaza si aplica in randul elevilor prevederile Legii Invatamantului, ale Regulamentului de ordine interioara si ale Conventiei N.U. cu privire la drepturile copilului.
 4. Activitatea Consiliului Elevilor este condusa de un lider – elev, ales anual prin vot deschis dintre membrii sai, ajutat de cate un reprezentant pentru fiecare din cele doua cicluri de invatamant si este coordonata de un cadru didactic desemnat de catre Consiliul de Administratie al scolii.
 5. Reprezentantii claselor in Consiliul Elevilor sunt membri de drept ai Consiliilor claselor.
 6. Consiliul Elevilor desemneaza, in sedinta de constituire, reprezentantii in Consiliul de Administratie, astfel: un reprezentant pentru ciclul primar (de preferat din clasele a III- a sau a IV- a ) si cate un reprezentant pentru fiecare ciclu de clase de la invatamantul gimnazial.
 7. Reprezentantii elevilor in Consiliul de Administratie participa la sedintele acestuia care au ca tematica probleme ce vizeaza activitatea colectivelor scolare (frecventa, disciplina, invatatura, actiuni recreative etc.)
 8. Un reprezentant al Consiliului Elevilor poate participa, ca invitat, la sedintele Consiliului Profesoral, in conditiile enuntate mai sus.
 9. Membrii Consiliului Elevilor sunt purtatori de cuvant ai colectivelor de elevi ai caror reprezentanti sunt si moderatori intre elevi si Consiliul de Administratie in problemele comun ale procesului de invatamant.
 10. Consiliul Elevilor se intruneste semestrial si/sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea membrilor sai, a cadrului didactic coordonator sau a Consiliului de Administratie.
 11. Prin intreaga sa activitate, Consiliul Elevilor se implica in proiectarea, organizarea si desfasurarea  actiunilor educative pentru elevi (mai ales extra – ore), in rezolvarea problemelor de frecventa si disciplina, in timpul orelor de curs si dincolo de acestea, in desfasurarea unui proces instructiv – educativ armonios si eficient, in pastrarea si perpetuarea renumelui scolii careia ii apartin, prin formare si sensibilitate.
 12. Consiliul Elevilor va primi propunerile, ideile si sesizarile elevilor, formulate in scris, le va analiza si va incerca rezolvarea lor constructive.
 13. Consiliul Elevilor va contribui la descoperirea, popularizarea si sustinerea elevilor cu aptitudini si talent in diverse domenii, sprijinind, impreuna cu Consiliul de Administratie, participarea lor la cercuri, concursuri, actiuni extra-curriculare.
 14. Impreuna cu Consiliul Claselor, Consiliul Elevilor va descoperi si va contribui la rezolvarea cazurilor de elevi cu situatie materiala si familiala deosebita.
 15. Consiliul Elevilor va avea un sistem propriu de consemnare a actiunilor, dezbaterilor si hotararilor sale.
 16. Consiliul Elevilor poate colabora cu orice factor educativ, mai ales Comitetele de parinti  pe scoala  si clase, in domenii de interes comun, indeosebi cel financiar, pentru atragerea de sponsori in activitatile  educative si pentru optimizarea bazei materiale a scolii.
 17. Consiliul Elevilor poate evalua, populariza si recompensa prin mijloace proprii, legale (diplome, premii) activitatea elevilor scolii in domeniile firesti si specifice varstei.
 18. Activitatea Consiliului Elevilor (regulament, comonenta, actiuni, initiative, rezolvari etc) trebuie si poate fi popularizata prin mijloace vizuale – panouri, pliante, afise, revista etc.

 

Director,

prof. Nicula Augustina-Maria

REGULAMENT  INTERN

 

I DISPOZITII GENERALE

 

 • 1 Prezentul regulament contine norme si dispozitii prin care este reglementata activitatea in scoala, aplicandu-se salariatilor, elevilor si parintilor elevilor scolii.
 • Art.2  Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu:
 • Legea 1/2011, Legea Educatiei Nationale.
 • Legea nr.53/2003 actualizata 2015 (Codul Muncii)
 • Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015
 • Art.3 Nivelurile de invatamant existente in scoala sunt:
 • primar: clasele pregatitoare – IV
 • gimnazial: clasele V – VIII.
 • Art.4 Forma de invatamant organizata in scoala: invatamant de zi.
 • Art.5 Programul scolii este urmatorul:
 • Activitatea didactica se desfasoara in două schimburi: 8.00-12.00 (primar), 8.00-14.00 (gimnaziu, clasele a V-a şi a VIII-a) şi 12.00 – 18.00 (gimnaziu, clasele a VI-a  şi a VII-a)
 • Biblioteca, compartimentul de secretariat – administrativ functioneaza dupa un program aprobat in C.A al unitatii dupa cum urmeaza:

Biblioteca:

Luni – vineri: 11.00 – 15.00

Secretariat-administrativ:

Luni – vineri: 8.00 – 16.00

Program cu publicul secretariat:

Luni: 12.00 – 14.00

Marti: 08.00 – 10.00

Joi:  08.00 – 09.00; 15.00 – 16.00

Cabinet medical:

Luni – vineri: 08.30 – 15.30

 • 6 Relatiile ierarhice si de colaborare se realizeaza conform organigramei scolii (Anexa 1).
 • 7 Conducerea scolii este realizata de catre director, 1(unu) director adjunct, Consiliul profesoral si Consiliul de Aministratie.
 • 8 Componenta si competentele Consiliului profesoral sunt prevazute de Legea 1/2011 si in Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23bis/12.01.2015 se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform fisei de incadrare a unitatii.
 • 9 Componenta si competentele Consiliului de Administratie sunt prevazute in Legea nr.1/2011 Legea Educatiei Nationale si in Ordinul nr.5115/2014, se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.
 • 10 In scoala functioneaza catedre/comisii metodice si comisii de lucru.
 • 11 Componenta si competentele catedrelor /comisiilor metodice sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015 si se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului profesoral.
 • 12 Componenta si competentele comisiilor de lucru sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23bis/12.01.2015 si se constituie la inceputul fiecarui an scolar, conform procesului verbal incheiat in sedinta Consiliului de administratie.
 • 13 Fiecare membru ales al Consiliului de administratie va coordona activitatea a cel putin unei comisii/catedre metodice si a unei comisii de lucru. Directorul va coordona activitatea secretariatului si a serviciului de administratie, iar directorul adjunct va coordona activitatea bibliotecii. Activitatea comisiilor/catedrelor metodice si a comisiilor de lucru va fi urmarita de directiunea scolii, dupa o repartizare facuta de directorul scolii sa va adusa la cunoastinta salariatilor prin programul managerial.
 • 14 In scoala isi desfasoara activitatea comitetele de parinti ale claselor si Comitetul consultativ pe scoala.
 • 15 Componenta si atributiile comitetelor de parinti si a Comitetului consultativ sunt prevazute de Ordinul 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015.

 

II DISPOZITII PENTRU SALARIATI

 • 16 Salariatii scolii au obligatia sa respecte prevederile contractului individual de munca si sa indeplineasca in cele mai bune conditii sarcinile prevazute in fisa individuala a postului, stabilite de responsabilul comisiei/catedrei metodice sau seful de compartiment si de responsabilul comisiei de lucru impreuna cu directorul scolii.
 • 17 Personalul scolii care realizeaza activitati suplimentare deosebite si care se regasesc la Capitolul III sau la Capitolul IV din fisa individuala a postului, anexa la contractul individual de munca, beneficiaza de o premiere lunara, in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza criteriilor stabilite anual de Consiliul de administratie.
 • 18 Personalul scolii raspunde disciplinar, conform prevederilor Legii nr.1/2011, Legea nr.53/2003 actualizata 2015 (Codul Muncii) Educatie Nationale si Codului Muncii, modificate si completate, pentru nerealizarea sarcinilor ce- i revin potrivit contractului individual de munca si incalcarea normelor de comportare care dauneaza intereselor invatamantului si prestigiului scolii.
 • 19 Personalul scolii are obligatia sa respecte programul zilnic de activitate si sa anunte unitatea de invatamant prin orice mijloace si in cel mai scurt timp, atunci cand nu se poate prezenta la program. In termen de trei zile de la revenirea in unitate va inainta directiunii o cerere care va fi discutata, aprobata sau respinsa de Consiliul de administratie al scolii.
 • 20 Absentele nejustificative si intarzierele repetate de la program se sanctioneaza cu diminuarea corespunzatoare a drepturilor salariale, mergandu- se pana la desfacerea contractului de munca.
 • 21 Salariatilor scolii li se acorda anual un calificativ pentru activitatea desfasurata, conform prevederilor legale, pe baza propunerilor responsabililor comisiilor/catedrelor metodice sau sefilor de compartiment si membrilor Consiliului de administratie care coordoneaza comisiile de lucru, Raportul de autoevaluare intocmit de salariat va fi analizat de Consiliul de administratie, iar activitatea desfasurata va fi punctata, urmarindu- se realizarea indicatorilor de performanta din fisa de evaluare a postului si defalcarea punctajului stabilit in fiecare an scolar de Consiliul de administratie.
 • 23 La acordarea calificativelor anuale, Consiliul de Administratie va acorda o atentie deosebita indeplinirii de catre salariatii unitatii a urmatoarelor obligatii de serviciu: respectarea programului de munca, semnarea zilnica a condicii de prezenta, efectuarea serviciului pe scoala si prezenta la sedintele Consiliului profesoral si ale Consiliului de administratie sau la sedintele personalului didactic auxiliar si nedidactic.
 • Art 24 Comisia de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar intocmeste planul de masuri privind respectarea ordinii si disciplinei de catre elevi si stabileste atributiile profesorului de serviciu pe scoala (Anexa 2).

 

III. DISPOZITII PENTRU ELEVI

 • 24 Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile Ordinului 5115/15.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.23 bis/12.01.2015 cu privire la elevi.
 • 25 Elevii sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament intern cu privire la comportamentul elevilor in scoala si in afara scolii.
 • 26 In conformitate cu prevederile art 32 din O.G nr.34/19.03.2008 si art.3, pct.11 din Legea 61/1991, apelarea nejustificata a numarului de telefon 112, ca numar unic pentru apelul de urgenta, accesibil in toate retelele de telefonie, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, iar daca fapta a avut urmarile prevazute de Codul Penal se considera infractiune si se pedepseste conform OUG nr. 141/2001.
 • Art.27  Obligatiile elevilor:
 1. Prezenta elevilor in curtea scolii este obligatorie cu 10 minute inaintea inceperii orelor de curs.
 2. Accesul in scoala si intrarea in salile de clasa se vor face din careu, in coloana , in ordinea claselor (de la clasa pregatitoare A pana la ultima clasa a VIII-a ) sub supravegherea cadrelor didactice de serviciu, iar invatatorii vor insoti elevii claselor primare. Accesul in scoala si intrarea in salile de clasa se vor face fara careu in caz de vreme nefavorabila (ploaie, furtuna, ger, etc.).
 3. Circulatia elevilor in scoala se va face numai pe scara elevilor, cu exceptia elevilor care trebuie sa evacueze cladirea (caz de calamitate: cutremur, incendiu etc.) a elevilor cu dificultati fizice si a elevilor de serviciu pe scoala, care vor putea circula si pe scara cadrelor didactice.
 4. Se interzice elevilor parasirea curtii in timpul programului scolar daca nu sunt insotiti de parinti sau cadre didactice.
 5. Dupa intrarea in interiorul scolii elevii sunt obligate sa respecte orarul si disciplina in timpul orelor si al pauzelor.
 6. In cazul in care elevii distrug/deterioreaza bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant, vor plati bunul distrus sau il vor repara, sumele necesare fiind stabilite de administratia scolii. In acest sens, administratia va instiinta prin adresa scrisa dirigintele, iar acesta va instiinta parintele, care in termen de 5 zile va remedia prejudiciul adus scolii.
 7. Se interzice introducerea in scoala a aparatelor de radio, casetoafoanelor, magnetofoanelor, casetelor audio-video si a unor materiale grafice si vizuale cu un continut obscen, precum si a bauturilor alcoolice, a tigarilor, drogurilor, petardelor, spray- urilor paralizante, obiectelor contondente si ascutite, cartilor de joc si a altor materiale pentru practicarea jocurilor de noroc.
 8. Elevii au obligatia de a folosi in toate imprejurarile limba literara si obligatia de a nu folosi un limbaj licentios.
 9. Este interzis alergarea pe coridoare, chiuitul sau fluieratul, cataratul pe mobilier sau pe ferestre.
 10. La ora de educatie fizica elevii vor iesi din sala de clasa in curtea scolii si apoi vor intra in scoala si in sala de clasa numai in prezenta profesorului de educatie fizica.
 11. Elevii de serviciu pe clasa se preocupa de ordinea si disciplina in sala de clasa si de aerisirea acesteia in fiecare pauza.
 1. Fiecare elev are obligatia de a mentine permanent curatenia la locul de munca.
 1. Echipa de serviciu pe scoala formata din 2 elevi efectueaza serviciul doar in timpul pauzelor; ei nu au voie sa paraseasca postul decat cu invoirea cadrului didactic de serviciu pe scoala sau a conducerii scolii.
 2. In familie, in scoala si in societate elevii trebuie sa dea dovada de modestie, cinste, sinceritate si responsabilitate pentru faptele proprii si ale colectivului  din care fac parte, sa contribuie la imbunatatirea prestigiului scolii.
 • 28 Toti elevii sunt obligati sa poarte uniforma scolii, exceptiile fiind aprobate de Consiliul de administratie al scolii. In acest caz, imbracamintea elevilor va fi urmatoarea:
  • fusta pana la genunchi sau pana la jumatatea gambei sau pantalon lung de culoare uni (bleumarin, negru), nemulate pe corp, cu croiala clasica;
  • bluze sau camasi de culoare alba, fara aplicatii (paiete, strasuri ,capse, etc ) fara decolteuri mari, care nu sunt mulate pe corp si care acopera talia;
  • jacheta sau vesta bleumarin inscriptionata cu emblema scolii
 • Art.29 Tinuta elevilor se va incadra in urmatoarele cerinte:
 • Parul va fi tuns sau legat in coada la fete, tuns scurt (2-5 cm) la baieti fara suvite, nevopsit, nedecolorat, fara permanent sau gel si bentita alba
 • Unghiile vor fi scurte si fara oja;
 • Incaltamintea va fi de culoare inchisa (maron, negru, gri), cu toc sau talpa pana la 4 cm;

Sunt interzise: tatuajele si bijuteriile (inele, bratari, lantisoare, cercei mari)

 • 30 Zilnic elevii vor fi controlati de catre diriginte, iar in cazul in care tinuta este neconforma cu prevederile Regulamentului intern vor fi consemnati in caietul de disciplina al clasei urmand a fi instiintati parintii la sedinte.
 • 31 Indatoririle si abaterile scolare se refera la: tinuta, deteriorarea bunului institutie si relatiile interumane (comportament antisocial) si sunt prevazute de Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant nr.1575/09.09.2015 aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 09.09.2015.

Abaterile elevilor prevazute de Regulamentul scolar si detaliate de Regulamentul intern sunt consemnate in caietul de disciplina al clasei de catre invatator/diriginte, profesorii clasei, directiunea scolii sau in caietul de disciplina al profesorului de serviciu pe scoala.

Sanctiunile se aplica gradual, iar in cazul unor abateri majore se pot aplica sanctiuni adecvate gravitatii lor, pe baza abaterilor scolare consemnate in caietul de disciplina al clasei sau al profesorului de serviciu pe scoala.

Sanctiunile prevazute in Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant nr.1575/09.09.2015 aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 09.09.2015 vor fi propuse in Consiliul profesoral al scolii, de catre diriginte/invatator sau directiune, in urma consultarii Consiliului clasei care vor tine cont de gravitatea abaterii si vor fi aplicate de diriginte/invatator sau directiune, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si functionare al unitatii de invatamant; in cazul eliminarii de la cursuri, Consiliul profesoral va fixa perioada eliminarii si tipul de activitate pe care o va desfasura elevul in interiorul scolii.

Sanctiunile aplicate elevilor, prevazute si in din Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant sunt aduse la cunostinta parintilor de catre invatator/diriginte prin adresa scrisa si vor fi urmate de  scaderea notei la purtare astfel:

 1. Observatie in fata clasei se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • intarzierea repetata la programul scolar;
 • nerespectarea sarcinilor ca elev de serviciu pe clasa sau pe scoala;
 • stingerea luminii pe holuri, in sala de clasa, grupuri sanitare, scari fara motiv;
 • alergarea in clasa, pe holuri sau pe scari;
 • nerespectarea curateniei in banca, in sala de clasa, in laborator sau in sala de sport;
 • pastrarea in conditii necorespunzatoare a carnetului de note;
 • utilizarea necorespunzatoare a manualelor scolare si nerestituirea acestora in stare buna la sfarsitul anului scolar;
 • nerestituirea in termen a cartilor imprumutate de la biblioteca scolii sau neglijenta pastrare a acestora;
 1. Avertisment in fata clasei se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • deplasarea elevilor pe scara profesorilor, neinsotiti de un cadru didactic sau de parinte, cu exceptiile prevazute in Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant;
 • nerespectarea tinutei vestimentare prevazuta de Regulamentul intern;
 • joaca cu mingea sau cu alte obiecte in sala de clasa si pe holuri, murdarirea si/sau udarea peretilor si pardoselii salilor de clasa, pe holuri si pe fatada scolii;
 • deranjarea orelor de curs si pauzelor prin tipete, fluieraturi si alte zgomote;
 • neprezentarea carnetului de note la solicitarea invatatorului/dirigintelui, profesorilor clasei sau directiunii scolii;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “observatie”;
 1. Mustrare in fata consiliului clasei se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • parasirea curtii scolii in timpul programului, daca nu sunt insotiti de parinti ori cadre didactice sau daca nu exista acordul conducerii scolii;
 • folosirea unui limbaj obscen sau jignitor cu colegii, personalul scolii si alte persoane;
 • introducerea in scoala a unor aparate audio-video, a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc (carti de joc, zaruri,etc);
 • catararea pe mobilier, ferestre si balustrade;
 • blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant sau impiedicarea, sub orice forma, a liberei circulatii in spatiile comune;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “avertisment”;
 1. Mustrare scrisa
 • sanctiune stabilita de C.P la propunerea consiliului clasei,
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • utilizarea telefoanelor mobile sau a altor aparate pentru fotografierea, filmarea sau imprimarea audio in timpul orelor de curs si in pauze;
 • atitudine sau comportament provocator fata de elevi, cadre didactice, personalul scolii (semne obscene, manifestari necuviincioase, etc);
 • introducerea in scoala a unor materiale vizuale cu caracter obscen sau pornografic, de promovare a violentei, urei de rasa sau jignitoare la adresa cultelor;
 • adoptarea unor elemente de vestimentatie, tunsori si/sau machiaj, precum si a unor obiecte specifice grupurilor sau curentelor minoritare sau care incita la imoralitate;
 • distrugerea mobilierului sau a altor bunuri ale scolii din salile de clasa, baza sportiva, laboratoare si cabinete;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “mustrare in fata consiliului clasei”;
 1. Retragerea temporara (semestriala) sau definitiva a bursei
 • sanctiune stabilita de C.P la propunerea consiliului clasei,
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • deteriorarea cu intentie a mobilierului scolii, a instalatiilor electrice si sanitare sau a altor dotari (usi, ferestre, panouri, extinctoare, etc), precum si murdarirea prin desene sau inscriptii a bancilor, peretilor interiori sau exteriori, garduri,etc;
 • agresivitatea in limbaj si comportament fata de elevi, cadre didactice si personalul scolii;
 • solicitarea prezentei in preajma scolii sau in scoala a unor persoane straine, cu scopul intimidarii sau agresarii unor elevi, cadre didactice ori a personalului scolii;
 • insusirea unor obiecte sau bani de la elevi, cadre didactice sau personalul scolii, precum si constrangerea altor elevi de a ceda alimente, bunuri sau bani;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu “mustrare scrisa”;
 1. Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile
 • sanctiune stabilita de C.P;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • apelarea nejustificata a numarului de telefon 112 sau alertarea sub orice forma, nejustificata a unor institutii sau persoane cu scopul de a produce panica sau a perturba activitatea scolara sau linistea publica;
 • introducerea si/sau detinerea in scoala a materialelor pentru practicarea jocurilor de noroc sau cu continut obscen, rasist sau imoral, a tigarilor, a bauturilor alcoolice, a substantelor toxice, inflamabile, explozive sau care pot pune in pericol sanatatea sau integritatea corporala;
 1. Mutarea disciplinara la o clasa paralela din unitatea de invatamant
 • sanctiune stabilita de C.P;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • folosirea obiectelor contondente, a armelor albe sau cu munitie sau a altor instrumente in vedera amenintarii elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii;
 • savarsirea unor abateri grave sesizate scolii de catre organele de ordine sau alti factori;
 • repetarea unor abateri pentru care elevul a fost sanctionat cu ‘’eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile’’;
 1. Mutarea disciplinara la o clasa paralela din alta unitate de invatamant
 • sanctiune stabilita de C.P ;
 • sanctiune insotita de scaderea notei la purtare, se acorda pentru urmatoarele abateri:
 • aducerea si difuzarea in scoala a unor materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta, intoleranta si comportamentul agresiv sau imoral;
 • orzanizarea si participarea la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea procesului de invatamant;
 • distrugerea unor documente scolare;
 • introducerea in scoala unor obiecte contondente, a armelor albe sau cu munitie, a altor instrumente sau obiecte in vederea producerii de leziuni elevilor, cadrelor didactice sau personalului scolii;
 • consumarea in perimetrul scolii si in afara acesteia a drogurilor, a bauturilor alcoolice, a tigarilor si participarea la jocurile de noroc;
 • postarea pe Internet a unor imagini filmate in scoala cu telefonul mobil sau alte aparate sau a unor texte care contribuie la defaimarea imaginii scolii.

Nota la purtare, acordata corespunzator sanctiunii primite, poate fi scazuta cu unul, doua sau mai multe puncte pentru absente nemotivate conform prevederilor art.161 din ROFUIP aprobat prin Ordinul 5115/2014.

 • Art.32 Recompense: elevii care obtin rezultate remarcabile in activitate scolara si extrascolara pot primi urmatoarele recompense:
 • Evidentiere in fata colegilor clasei;
 • Evidentiere, de catre director in fata colegilor din scoala si in fata C.P;
 • Comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor in care se mentioneaza faptele deosebite pentru care elevul a fost evidentiat;
 • Burse de merit si de performanta pentru elevii de la cursurile frecventate in invatamantul preuniversitar. de stat;
 • Alte stimulente acordate din venituri proprii sau sponsorizari;
 • Recomandare pentru trimiterea in excursii si/sau tabere tematice;
 • Premiul de onoare al unitatii.
 •  (I) Premiul de onoare se acorda:
 1. la sfarsitul clasei a VIII- a pentru elevii care au obtinut media generala 10 in fiecare an scolar din ciclul gimnazial;
 2. elevilor din clasele pregatitoare – IV care au obtinut calificative „foarte bine” la toate disciplinele de invatamant si cel putin un rezultat maxim la concursuri sau olimpiade scolare;
 3. elevilor sau colectivelor de elevi care obtin premii la faza nationala sau internationala a concursurilor sau olimpiadelor scolare;

Premiul de onoare consta in: carte scolara, diploma, medalie si daca este posibil si o recompensa materiala.

(II) La nivelul scolii se acorda urmatoarele diplome:

 1. diploma pentru elevii din clasele O – IV care au obtinut calificative „foarte bine” la toate disciplinele de invatamant si “foarte bine” si “bine” pe discipline;
 2. diploma pentru elevii din clasele I – VIII care s- au evidentiat la concursuri sau olimpiade scolare.
 • 33 In clasa pregatitoare vor fi scolarizati cu prioritate, in limita planului de scolarizare aprobat, copiii care au domiciliul in aria de cuprindere a Scolii Gimnaziale “Liviu Rebreanu”. Pot fi inscrisi in limita locurilor disponibile si elevii care au domiciliul in afara ariei de cuprindere a unitatii de invatamant, cu aprobarea Consiliului de Administratie, conform criteriilor stabilite, in urmatoarea ordine:
 1. Frecventarea gradinitelor cu care scoala are incheiate parteneriate de colaborare;
 2. Locul de munca al unuia dintre parinti in apropierea scolii;
 • Copii ai caror bunici au domiciliul in circumscriptia scolara;
 1. Solicitare pentru frecventarea centrului de zi “O familie pentru fiecare”.
 • 34 Transferul elevilor de la o unitate la alta se aproba la sfarsitul anului scolar pentru anul scolar urmator si in vacantele intersemestriale in anul scolar in curs, de catre Consiliul de administratie al scolii, cu acordul scris al ambilor parinti. In situatii de urgenta determinate de schimbarea domiciliului intr- o alta localitate sau dintr- o alta circa in circa scolii si pe motiv medical, etc. transferul va fi dat de conducerea scolii si va fi aprobat de Consiliul de administratie.
 • 35 Transferul elevilor in cadrul unitatii se aproba de conducerea unitatii in limita efectivului aprobat la clasa.
 • 36 La nivelul unitatii se constituie Consiliul elevilor. Componenta sa este prevazuta de iar competentele sale sunt prevazute prin regulament propriu, parte integranta a prezentului Regulament intern (anexa 3).

 

 1. DISPOZITII FINALE
 • 37 Parasirea unitatii de invatamant de catre elevi in timpul programului zilnic, stabilit conform programului scolar, se va face la solicitarea parintelui/tutorelui sau a elevului, dar, in acest caz, cu instiintarea familiei de catre acesta si eliberarea unui bilet de voie de catre directiune, care va fi retinut de agentul de paza de la postul prevazut in Planul de paza al scolii.
 • 38
 1. Accesul parintilor elevilor in  incinta unitatii de invatamant este permis doar in  cadrul sedintelor organizate la nivelul clasei sau al scolii, in timpul programului de lucru cu publicul desfasurat de secretariat si directiunea scolii,  in cadrul consultatiilor stabilite cu dirigintii si invatatorii claselor, la invitatia cadrelor didactice sau directiunii scolii.
 2. Invatatorul insoteste elevii clasei in spatiul rezervat preluarii acestora de catre parinti/tutori;
 3. Cadrul didactic ramane pana cand se asigura ca toti elevii au fost preluati de care parinti/tutori;
 4. Daca din diferite motive elevii nu au fost preluati de catre parinti/tutori, invatatorul are obligatia, conform Regulamentul de Organizare functionare al unitatii de invatamant sa- i insoteasca in sala de clasa, urmand sa instiinteze parintele/tutorele.
 • 39 Accesul parintilor elevilor in scoala este permis in afara situatiilor prevazute la art.38, doar in situatii de urgenta (imbolnavirea accidentarea elevilor sau a unui membru al familiei, etc.), cu instiintarea conducerii scolii de catre acestia.
 • 40 Accesul persoanelor straine in scoala este reglementat de Consiliul de administratie prin Planul de paza al unitatii. Personalul scolii cu atributii in acest sens (paznici, portar) este sprijinit de catre agentii de paza, jandarmi sau gardieni, in conformitate cu prevederile legale.
 • 41 Parintii sau persoanele straine care intra in scoala, in situatiile prevazute la art. 38-40, vor respecta programul scolii si nu vor deranja procesul de invatamant. In caz contrar, cei vinovati vor suporta rigorile legii.
 • 42 Programul consultatiilor cu dirigintii/invatatorii claselor, programul audientelor la directiunea scolii, programul secretariatului, bibliotecii si serviciului administrativ sunt afisate la avizierul scolii.
 • 43 Accesul masinilor in curtea scolii este reglementat de C.A.
 • 44 Mobilierul sponsorizat sau donat de catre parinti va intra in gestiunea scolii si va ramane in sala de clasa. Destinatia acestuia poate fi schimbata doar cu acordul C.A.
 • 45 Pauza de masa a salariatilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in conditiile legii si va fi comunicata, in scris, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic. In timpul pauzei de masa, salariatii unitatii nu vor parasi locul de munca stabilit conform fisei postului.
 • 46 In perioada septembrie-octombrie a anului scolar, daca nu se prevede altfel si daca este cazul, vor fi aduse completari sau modificari la Regulamentul intern al scolii, cu avizul C.P si aprobarea C.A in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Noile completari sau modificari facute in Regulamentul intern vor fi aduse la cunostinta elevilor si parintilor acestora in timp de o luna de la aprobarea lor de catre C.A al scolii. In acelasi interval de timp, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic va fi instiintat in scris.
 • 47 Interiorul si exteriorul scolii sunt monitorizate video.
 • 48 Regulamentul intern al scolii intra in vigoare dupa avizarea lui de catre C.P si aprobarea lui de catre C.A al scolii.

 

 

Director,

prof. Tremurici Liliana

 

 

Anexa 2

ATRIBUTIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE SCOALA

 1. Serviciul pe Scoala se desfasoara conform programului afisat in cancelaria cadrelor didactice si la avizierul “Comisiei de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar” de la intrare in unitatea de invatamant, pe baza Regulamentului de ordine interioara avizat de Consiliul  Profesoral si aprobat de Consiliul de Administratie al scolii.
 2. Profesorul de serviciu de la parter organizeaza careul cu elevii la orele 8 respectiv 12 (13) si supravegheaza intrarea/iesirea elevilor in/din scoala.
 3. Profesorul de serviciu de la etajul I asigura securitatea cataloagelor si condicii de prezenta a cadrelor didactice dupa fiecare pauza, iar la terminarea orelor numara cataloagelor, incuie fisetul si preda cheia directorului scolii. Invita colegii din cancelarie sa semneze condica si sa mearga la ore dupa ce se suna.
 4. In pauze, profesorul de serviciu supravegheaza coridoarele, verifica modul in care isi indeplinesc sarcinile elevii de serviciu din clase, intervin pentru prevenirea actelor de indisciplina si pentru pastrarea curateniei.
 5. In pauze, invatatorii au obligatia de a organiza activitati recreative si jocuri cu copiii si de a supraveghea activitatile de igiena ale elevilor clasei.
 6. Profesorul de serviciu verifica prezenta profesorilor si invatatorilor si semnaleaza conducerii absenţa acestora.
 7. Colaboreaza cu administratorul si personalul de ingrijire si intretinere al scolii pentru mentinerea curateniei, semnaland eventualele nereguli.
 8. In rezolvarea unor situatii conflictuale intre elevi, a unor accidente sau incidente in pauze sau in timpul orelor, profesorul de serviciu colaboreaza cu dirigintii claselor cu personalul didactic si nedidactic al scolii si cu agentii de paza.
 9. Evenimentele deosebite sunt aduse la cunostinta directorului, sunt consemnate in caietul de disciplina pe scoala si sunt discutate cu dirigintii sau celelalte cadre didactice.
 10. In cazul absentei directorului din scoala, profesorul de serviciu preia atributiile acestuia privind respectarea ordinii si disciplinei in scoala.

In relatiile cu elevii, cu personalul didactic si nedidactic al scolii, cu celelalte persoane din afara scolii, profesorul de serviciu are datoria de a avea o atitudine calma, binevoietoare dar ferma, de a adopta un comportament si un limbaj politicos.

Director,

prof. Tremurici Liliana

Anexa 3

CONSILIUL  ELEVILOR

REGULAMENT

 

 1. Consiliul Elevilor se constituie la nivelul scolii si este alcatuit din cate un reprezentant al elevilor de la fiecare clasa, ales democratic de respectivul colectiv colectiv scolar, in primele 20 de zile de la inceputu anului de invatamant.
 2. Activitatea Consiliului Elevilor este reglementata de regulamentul propriu de functionare, parte componenta a Regulamentului de ordine interioara a scolii.
 3. Consiliul Elevilor promoveaza si aplica in randul elevilor prevederile Legii Invatamantului, ale Regulamentului de ordine interioara si ale Conventiei N.U. cu privire la drepturile copilului.
 4. Activitatea Consiliului Elevilor este condusa de un lider – elev, ales anual prin vot deschis dintre membrii sai, ajutat de cate un reprezentant pentru fiecare din cele doua cicluri de invatamant si este coordonata de un cadru didactic desemnat de catre Consiliul de Administratie al scolii.
 1. Reprezentantii claselor in Consiliul Elevilor sunt membri de drept ai Consiliilor claselor.
 1. Consiliul Elevilor desemneaza, in sedinta de constituire, reprezentantii in Consiliul de Administratie, astfel: un reprezentant pentru ciclul primar (de preferat din clasele a III- a sau a IV- a ) si cate un reprezentant pentru fiecare ciclu de clase de la invatamantul gimnazial.
 2. Reprezentantii elevilor in Consiliul de Administratie participa la sedintele acestuia care au ca tematica probleme ce vizeaza activitatea colectivelor scolare (frecventa, disciplina, invatatura, actiuni recreative etc.)
 3. Un reprezentant al Consiliului Elevilor poate participa, ca invitat, la sedintele Consiliului Profesoral, in conditiile enuntate mai sus.
 4. Membrii Consiliului Elevilor sunt purtatori de cuvant ai colectivelor de elevi ai caror reprezentanti sunt si moderatori intre elevi si Consiliul de Administratie in problemele comun ale procesului de invatamant.
 5. Consiliul Elevilor se intruneste semestrial si/sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea membrilor sai, a cadrului didactic coordonator sau a Consiliului de Administratie.
 6. Prin intreaga sa activitate, Consiliul Elevilor se implica in proiectarea, organizarea si desfasurarea  actiunilor educative pentru elevi (mai ales extra – ore), in rezolvarea problemelor de frecventa si disciplina, in timpul orelor de curs si dincolo de acestea, in desfasurarea unui proces instructiv – educativ armonios si eficient, in pastrarea si perpetuarea renumelui scolii careia ii apartin, prin formare si sensibilitate.
 7. Consiliul Elevilor va primi propunerile, ideile si sesizarile elevilor, formulate in scris, le va analiza si va incerca rezolvarea lor constructive.
 8. Consiliul Elevilor va contribui la descoperirea, popularizarea si sustinerea elevilor cu aptitudini si talent in diverse domenii, sprijinind, impreuna cu Consiliul de Administratie, participarea lor la cercuri, concursuri, actiuni extra-curriculare.
 9. Impreuna cu Consiliul Claselor, Consiliul Elevilor va descoperi si va contribui la rezolvarea cazurilor de elevi cu situatie materiala si familiala deosebita.
 10. Consiliul Elevilor va avea un sistem propriu de consemnare a actiunilor, dezbaterilor si hotararilor sale.
 11. Consiliul Elevilor poate colabora cu orice factor educativ, mai ales Comitetele de parinti  pe scoala  si clase, in domenii de interes comun, indeosebi cel financiar, pentru atragerea de sponsori in activitatile  educative si pentru optimizarea bazei materiale a scolii.
 12. Consiliul Elevilor poate evalua, populariza si recompensa prin mijloace proprii, legale (diplome, premii) activitatea elevilor scolii in domeniile firesti si specifice varstei.
 13. Activitatea Consiliului Elevilor (regulament, comonenta, actiuni, initiative, rezolvari etc) trebuie si poate fi popularizata prin mijloace vizuale – panouri, pliante, afise, revista etc.

 

Director,

prof. Tremurici Liliana

 

Conform Regulamentului de Ordine Interioara – art.38

 

 1. Accesul parintilor elevilor in  incinta unitatii de invatamant  este permis  doar in  cadrul sedintelor organizate la nivelul clasei sau al scolii, in timpul programului de lucru cu publicul desfasurat de secretariat si directiunea scolii,  in cadrul consultatiilor stabilite cu dirigintii si invatatorii claselor, la invitatia cadrelor didactice sau directiunii scolii (cazurile medicale cu documente justificative)
 2. Invatatorul insoteste elevii clasei in spatiul rezervat preluarii acestora de catre parinti/tutori;
 3. Cadrul didactic ramane pana cand se asigura ca toti elevii au fost preluati de care parinti/tutori;