Formulare Inscriere

– Cerere-tip de înscriere
– Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
– Certificatul de naștere al copilului
– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare /clasei I (acolo unde este cazul).
– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Cerere- TIP de inscriere in CLASA PREGATITOARE 2016- ETAPA a II-a