Cursuri Optionale

   1. Comunitatea mea JAROMANIA – aprofundare

 

Obiective/ Competențe

Programul încurajează elevii să fie responsabili faţă de comunitatea în care trăiesc şi problemele ei.

Conținuturi

Cum funcţionează o comunitate, Minunatele gogoşi, Statul şi rolul lui într-o comunitate, O nouă afacere, Banii şi tranzacţiile bancare

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face oral, practic si scris  prin metode traditionale, dar si moderne.

 

Probele orale vor fi alese din:

   1. a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);
   2. b) cu suport vizual;
   3. c) redarea (repovestirea);
   4. d) descrierea şi reconstituirea;
   5. e) descrierea / explicarea / instructajul;
   6. f) completarea unor dialoguri incomplete.

Probele scrise pot fi:

   1. a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);
   2. b) activitatea de muncă independentă în clasă;
   3. c) lucrarea de control (anunţată);
   4. d) tema pentru acasă;
   5. e) testul.

Probele practice pot consta in:

   1. a) confecţionarea unor obiecte;
   2. b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale;
   3. c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice;

Metode şi instrumente moderne: investigaţia; proiectul; portofoliul; machete.

 

   1. Educație pentru sănătate

 

Obiective/ Competențe

Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate/ Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediului                                  

Conținuturi

Corpul omenesc/ Igienă personală/Planificarea timpului    /Un mediu curat-o viață sănătoasă/Micul meu univers     /Să ne hrănim sănătos/ Învățăm să ne comportăm/ Consumul și abuzul de substanțe toxice

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face prin probe orale, practice si scrise  prin metode traditionale, dar si modern (miniproiecte, portofolii).

 

   1. Personalități ale lumii antice

 

Obiective/ Competențe

Dobândirea și consolidarea de cunoștințe despre antichitate/ Promovarea însușirilor morale ale personalităților antice

Conținuturi

 Noţiuni introductive – prezentarea opţionalului/Etapele evoluţiei omului modern/Faraonul/Tutmes al III-lea şi Ramses al II-lea/Tutankamon/Piramidele lui Keops, Kefren, Mikerinos/Faraonii şi cultul morţilor/Darius cel Mare/Ghilgameş/Minos din Creta/Licurg/Ulisse/Miltiade, Leonida, Temistocle/Pericle Olimpianul/Alexandru cel Mare/Hesiod – Munci şi zile/Filozofii greci/Poeţii greci/Serbările grecilor – Jocurile olimpice/Educaţia ateniană/Dromichaites/Burebista/Decebal/Hanibal/FraţiiGracchi /Spartacus/Cezar /Cleopatra/Augustus/Traian /Diocleţian/Constantin cel Mare/Ovidiu/Justinian/Attila

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face oral, practic si scris  prin metode traditionale, dar si moderne.

 

   1. Să descoperim istoria cu ajutorul calculatorului

 

Obiective/ Competențe

Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a informaţiilor istorice , a calculatorului şi a componentelor sale pentru tehnoredactarea documentelor in Microsoft Office Word, Power Point si Excel/ Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare prin folosirea Internetului, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru realizarea unui produs cu caracter istoric cu ajutorul calculatorului. / Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi a societăţii.

Conținuturi

 Pornirea si  oprirea  calculatorului şi  a aplicaţiilor acestora/ Editorul de text Word şi Power Point. Lansarea şi închiderea aplicaţiei MS Word/ Acomodarea cu descoperirea informaţiilor istorice de pe internet/ Orientul Antic/ Grecii şi colonizarea greacă/ Dacii/ Roma Antică/ Începuturile feudalismului/ Satul şi oraşul medieval/ Biserica în Evul Mediu/ Statele medieval/ Arta medieval/ Marile descoperiri geografice/  Renaştere şi Umanism/ Românii în Evul Mediu/ Revoluţii ale epocii modern/ Epoca Napoleoniană/ Revoluţia industrială şi agrară/ Revoluţia din 1848/ Unificarea lui Cuza/ Primul război mondial/ Al doilea război mondial/ Anul 1989 în Europa

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face prin fişe de lucru, prezentări  în power-point, proiecte, reviste, alte tipuri de prezentare electronică (PPT,PPS), observarea sistematică; investigaţia.

 

   1. Oameni celebri

 

Obiective/ Competențe

Dezvoltarea interesului pentru faptele, actiunile si realizarile unor mari personalitati din istoria omenirii si consolidarea notiunilor de cultura generala

 Conținuturi

Muzicieni/Astronomi/Pictori/Regi si regine/Fizicieni si matematicieni/Sportivi/

Arhitecti/Biologi/Politicieni/Militari/Constructori/Exploratori /Istorici/Inventatori/

Fotografi/Sculptori

Pentru clasa a VIII-a

Partea I. Noţiuni introductive: -Prezentarea optionalului

-Rolul personalităţilor în determinarea istoriei

Partea a II-a. Epoca antică: -Burebista si Decebal

Partea a III-a. Epoca medieval: – Intemeietorii: Basarab, Dragoş, Bogdan

-Mircea cel Bătrân

-Iancu de Hunedoara

-Vlad Ţepeş

-Ştefan cel Mare

-Mihai Viteazul

-Constantin Brâncoveanu

-Diaconul Coresi, cronicarii Miron Costin, Grigore Ureche,

Ion Neculce

-Intelectuali romani din Transilvania:Ioan Inochentie

Micu-Klein, reprezentantii

Scolii Ardelene

-Dimitrie Cantemir

Partea a IV-a. Epoca modernă: -Tudor Vladimirescu

-Personalităţi ale epocii pasoptiste: Nicolae Bălcescu;

Mihail Kogălnieanu; Avram Iancu, Vasile Alecsandri

-Alexandru Ioan Cuza

-Carol I de Hohenzollern

-Eroii: Ecaterina Teodoroiu, Eremia Grigorescu

Partea a IV-a. Epoca modern: -Oamenii scolii: Spiru Haret, Ghe Lazar

-Oameni de stiinta: Victor Babes, Anghel Saligny,  Aurel

Vlaicu, Henri Coanda, Traian Vuia, Petrache Poenaru,

A.D. Xenopol

-Oameni de cultura: M Eminescu, I Creanga

Partea a V-a. Epoca contemporană: -.Oameni politici liberali: I.I.C. Brătianu; I. G. Duca

-.Oameni politici ţărănişti: Iuliu Maniu; Ion

Mihalache

-.Nicolae Titulescu, N Iorga

-.Ferdinand I si regina Maria

-.Regele Carol al II-lea

-C Brancusi, G Enescu

-.Regele Mihai I si Ion Antonescu

-.Oameni politici ai perioadei comuniste: Petru

Groza, Gh. Gheorghiu Dej;

Nicolae Ceauşescu

-Oameni de stiinta: N Paulescu, G.Emil Palade,G. Antipa, E Racovita

Modalități de evaluare

 

Metode de evaluare:  clasice şi complementare: proiectul, portofoliul,investigatia, autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.

 

   1. Aprofundarea cunoașterii limbii engleze

 

Obiective/ Competențe

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale si profesionale specifice prin receptarea unei varietati de texte in limba engleza.

Manifestarea curiozitatii pentru descoperirea unor aspecte legate de viata copiilor din alte spatii culturale.

Constientizarea importantei unor aspecte geografice specifice mediului anglo-saxon.

Manifestarea curiozitatii fata de traditiile si obiceiurile specifice spatiului anglo-saxon.

Conținuturi

A quiz, A game, A holiday report, At museum, Dramarama, Money, money, money, Safety on the beach, A profile, Adventure trails, Food facts, A new look, Communication, Pet’s corner, The way we were, Times change, Fun with science

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face oral, practic si scris  prin metode traditionale, dar si moderne.

 

   1. Aprofundarea cunoașterii limbii germane

 

Obiective/ Competențe

Dezvoltarea interesului elevilor pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale si profesionale specifice prin receptarea unei varietăți de texte in limba germană./ Manifestarea interesului pentru cunoasterea unor aspecte semnificative ale spatiului german,tradiții și obiceiuri ale poporului german.

Conținuturi

Fernsehen, Lesen, Ferien – Urlaub, Umwelt, Freizeit und Hobbys, Rheinlandschaften

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face oral, practic si scris  prin metode traditionale, dar si moderne.

 

 

   1. Moștenire românească în formă și culoare

 

Obiective/ Competențe

-insusirea si acumularea de cunostinte de istoria artei si a traditiei manastirilor .

-familiarizarea cu limbajul specific

-utilizarea tehnicilor specifice pentru transpunerea in material a unui proiect

-interpretarea si aplicarea elementelor de limbaj plastic pentru a gasi solutii creative

-respectarea legilor armoniei,proportiilor figurilor si compozitiilor

-folosirea materialelor si tehnicilor caracteristice artei monumentale-linia,forma,culoarea

Conținuturi

 -introducere in universul artei monumentale

-elemente de tehnica , desen, forma, culoare, stil, interpretari specifice fiecarei manastiri prezentate pe zone geografice –BUCOVINA,TRANSILVANIA, MOLDOVA, TARA ROMANEASCA

-tehnici  -mozaic, vitraliu, pictura murala

Modalități de evaluare

Evaluarea se va face orală si  prin lucrări practice, prin metode traditionale, dar si moderne (portofoliu, machete).